Registračný formulár - Respirologické dni 2020

Respirologické dni 2020

Číslo zadávajte vo formáte 421903123456 alebo +421903123456

(ulica/PSČ/mesto)

Zabezpečujeme v dvojlôžkových izbách. V prípade, že si nevyberiete spolubývajúceho, bude Vám pridelený. Ubytovanie podlieha zrážkovej dani, účastníkovi bude vystavené nepeňažné plnenie.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Doprava podlieha zrážkovej dani, účastníkovi bude vystavené nepeňažné plnenie.

podmienkami spracúvania osobných údajov a súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov organizačnej agentúre Tajpan s.r.o. Podmienky

Organizačné a technické zabezpečenie: Tajpan s.r.o. Odborný garant podujatia: Slovenská lekárska komora. Sponzor: Novartis Slovakia s.r.o., Žižkova 22B, 81102 Bratislava.

SK1910742123